Odbiór agregatu kogeneracji

Odbiór agregatu kogeneracji

W czeskich Horovicach odebraliśmy agregat kogeneracyjny. To on stanowi podstawę inwestycji – budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki temu nie tylko obniżymy zużycie energii pierwotnej, ale też uda się zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych i pyłów.

Skip to content