Ciepła strona Szydłowca

Dzięki realizowanym inwestycjom dbamy o dobrą energię i czyste środowisko. Budujemy Szydłowiec przyszłości…


Ciepłownia Szydłowiec Sp. z o.o. prowadzi inwestycje, które mają na celu ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery, zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej. Chcemy, aby samorząd Szydłowca jeszcze efektywniej wykorzystywał możliwości ciepłowni i obniżał koszty utrzymania systemu dla mieszkańców.

Dotacja

Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem

W wyniku realizacji projektu Ciepłownia w Szydłowcu stanie się Elektrociepłownią. Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem gazu ziemnego przyczyni się do niższego poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza oraz istotnego polepszenia efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego.

Koszt zadania: 6 619 860 zł

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu pozyskała środki w kwocie 2 147 757 zł bezzwrotnej dotacji na realizację zadania ze środków Funduszy Europejskich.

Zakończenie inwestycji: listopad 2022

Projekt jest realizowany w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 21 – działki nr 1380/11, 1381/1, 1382/1 będące w użytkowaniu wieczystym Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu.


Dotacja

Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE

Modernizacja systemu ciepłowniczego obejmie rozbudowę instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE. Pozwoli to na zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji we współpracy ze źródłami OZE – gazową absorpcyjna pompą ciepła oraz panelami fotowoltaicznymi.

Koszt zadania: 7 488 240 zł

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu pozyskała środki w kwocie 2 856 462 zł bezzwrotnej dotacji na realizację zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakończenie inwestycji: czerwiec 2024

Projekt jest realizowany w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 21 – działki nr 1380/11, 1381/1, 1382/1 będące w użytkowaniu wieczystym Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu.

Skip to content