Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności

budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem

Projekt zakłada modernizację systemu ciepłowniczego w Szydłowcu poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzone w Ciepłowni Miejskiej nowe paliwo: gaz. Produkcja energii cieplnej będzie oparta o spalanie miału węglowego oraz gazu ziemnego.

Po zakończeniu inwestycji Ciepłownia Miejska w Szydłowcu stanie się Elektrociepłownią.

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem gazu ziemnego przyczyni się do zapewnienia niższego poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza oraz istotnego polepszenia efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego w Szydłowcu.

Wartość projektu: 6 619 860 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 147 757 zł

Dzięki inwestycji obniżymy emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Poprawa stanu powietrza w Szydłowcu to poprawa życia komfortu mieszkańców.

Skip to content