Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności

budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem

Jak realizujemy inwestycję?

Przedsięwzięcie jest niezwykle istotne dla mieszkańców Szydłowca. Będzie miało wpływ nie tylko na środowisko i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ale też realnie przyczyni się do polepszenia efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego. Pokazujemy poszczególne etapy budowy, aby każdy mieszkaniec naszego miasta na bieżąco śledził postęp prac.

2021
25/02/2021

Podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu
Burmistrz Szydłowca, Artur Ludew i prezes Ciepłowni Miejskiej, Dariusz Podgórski oraz wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski podpisali umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”. W spotkaniu uczestniczyła posłanka Agnieszka Górska. Po zakończeniu projektu Ciepłownia Miejska stanie się elektrociepłownią.
2022
27/02/2022

Rozpoczęcie prac budowlanych

Rozpoczęcie prac budowlanych

Po uzgodnieniu projektów budowlanych rozpoczęliśmy prace przy budowie fundamentu, na którym posadowiony zostanie pierwszy agregat kogeneracyjny.

Jest to element instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pracującej w oparciu o agregat o mocy elektrycznej  ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej Ht ok. 1,06 MWth.

17/03/2022

Budowa fundamentu

marzec2022-fundamenty2

Krok po kroku realizujemy inwestycję. Budowa fundamentu nie należy do zadań łatwych. Tym bardziej że od jego wykonania zależeć będzie stabilność budynku, który na nim osiądzie. Zadaniem fundamentu jest przekazywanie na grunt obciążeń, powodowanych przez znajdujące się na nim obiekty. W naszym przypadku będzie to dość ciężki agregat kogeneracyjny.

23/03/2022

Odbiór agregatu kogeneracji

marzec2023-odbiór-agregatu-w-Czechach

W czeskich Horovicach odebraliśmy agregat kogeneracyjny. To on stanowi podstawę inwestycji – budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki temu nie tylko obniżymy zużycie energii pierwotnej, ale też uda się zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych i pyłów.

11/04/2022

Montaż agregatu kogeneracyjnego

Montaż agregatu kogeneracyjnego

Od 11 kwietnia 2022 roku trwa montaż i posadowienie agregatu na specjalistycznym fundamencie. Urządzenie o mocy elektrycznej ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej Ht ok. 1,06 MWth ma pracować w oparciu o spalanie gazu ziemnego. Instalacja użytkowana będzie przez cały rok – łącznie ok. 7976 godz/rok i produkować ma ok. 27 171GJ energii cieplnej oraz ok. 5 696 MWh energii elektrycznej.

Jednostka wytwarzać będą energię cieplną na potrzeby systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu. Energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne, a jej nadmiar będzie sprzedawany do krajowej sieci energetycznej.

14/06/2022

Prace instalacyjne

Prace instalacyjne

Trwają zaawansowane prace instalacyjne wokół jednostki kogeneracyjnej. Co robimy?

Budowane są przyłącza cieplne i gazowe. Stanęła też stacja transformatorowa przyszłej elektrociepłowni, rozdzielnica nn 04,kv do stacji transformatorowej i rozdzielnica telemechaniki do montażu. Stacja trafo to zespół urządzeń technicznych, w którym następuje rozdzielenie energii elektrycznej o różnych poziomach napięć, wyposażonych w transformatory, które służą do przeniesienia prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektryczne do drugiego.

 

11/10/2022

Inspekcja Rady Budowy

Inspekcja Rady Budowy

Jesteśmy już na finiszu. Prawdopodobnie to ostatnia już inspekcja Rady Budowy, która sprawdza wykonanie i montaż agregatu kogeneracji.

Od 11 kwietnia 2022 roku trwał montaż agregatu na specjalistycznym fundamencie. Dzięki tej inwestycji nie tylko obniżymy zużycie energii pierwotnej, ale też uda się zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych i pyłów.

30/11/2022

Planowane zakończenie inwestycji

Planowane zakończenie inwestycji
Skip to content