Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego

rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji we współpracy ze źródłami OZE – gazową absorpcyjna pompą ciepła oraz panelami fotowoltaicznymi.

Prąd wytworzony przez panele fotowoltaiczne zostanie wykorzystany na potrzeby własne ciepłowni, zaś energia elektryczna pochodząca z układu kogeneracji będzie sprzedawana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Po zakończeniu inwestycji Ciepłownia Miejska w Szydłowcu stanie się Elektrociepłownią.

Wartość projektu: 7 488 240 zł
Pożyczka NFOŚiGW: 3 226 538 zł
Dotacja NFOŚiGW: 2 856 462 zł

Dzięki inwestycji obniżymy emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Poprawa stanu powietrza w Szydłowcu to poprawa życia komfortu mieszkańców.

Skip to content