Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego

rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE

Jak realizujemy inwestycję?

Przedsięwzięcie jest niezwykle istotne dla mieszkańców Szydłowca. Będzie miało wpływ nie tylko na środowisko i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ale też realnie przyczyni się do polepszenia efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego. Pokazujemy poszczególne etapy budowy, aby każdy mieszkaniec naszego miasta na bieżąco śledził postęp prac.

2021
30/12/2021

Podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu

rozbudowa systemu ciepłowniczego w Szydłowcu
Umowę podpisana przez wiceprezesa NFOŚiGW, Artura Michalskiego oraz prezesa Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu, Dariusza Podgórskiego zakłada zakończenie inwestycji do 30 czerwca 2024 roku. Realizacja przedsięwzięcia odbywać będzie się w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu uczestniczyła posłanka Agnieszka Górska oraz burmistrz Szydłowca, Artur Ludew.
2024
30/06/2024

Planowane zakończenie inwestycji

projekt2-ciepłwonia-szydłowiec
Skip to content