Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego

rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE

Aktualności i informacje dotyczące realizacji projektu

Skip to content