Ciepłownia Miejska w Szydłowcu przejdzie na gaz i OZE

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu przejdzie na gaz i OZE

Gmina Szydłowiec gruntownie zmodernizuje system ogrzewania miasta. W ramach inwestycji, o wartości prawie 7,5 mln zł, zostanie rozbudowana instalacja kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, współpracującej ze źródłami OZE. To sprawi, że system działający w szydłowieckiej Ciepłowni Miejskiej zyska status efektywnego systemu ciepłowniczego.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa dotycząca dotacji i pożyczki pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE”.

Realizacja przedsięwzięcia odbywać będzie się w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent, czyli szydłowiecka Ciepłownia Miejska, otrzyma ze środków własnych NFOŚiGW prawie 2,9 mln zł dotacji oraz nieco ponad 3,2 mln zł pożyczki. Pozostałe pieniądze na inwestycję (1,4 mln zł) zaangażuje miejski samorząd.

Prąd wytworzony przez panele fotowoltaiczne zostanie wykorzystany na potrzeby własne ciepłowni, a energia elektryczna – z układu kogeneracji – będzie sprzedawana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wyprodukowane ciepło zostanie wprowadzone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Efekt ekologiczny szydłowieckiego projektu, który zostanie zakończony do 30 czerwca 2024 r., ma być bardzo wymierny: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6 250,44 ton w ciągu roku, zredukowanie zużycia energii pierwotnej rocznie o 14 552,72 GJ, a także wytworzenie w skojarzeniu, czyli w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – energii elektrycznej (10 105 MWh/rok) i energii cieplnej (43 111 GJ/rok).

Ze strony NFOŚiGW umowę podpisali Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu oraz Janusz Topolski, Pełnomocnik Głównego Księgowego. Stronę Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu reprezentował Dariusz Podgórski, Prezes Zarządu. W akcie podpisania umowy uczestniczyli również posłanka Agnieszka Górska oraz burmistrz Szydłowca, Artur Ludew.

Skip to content