Dotacja na modernizację Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu

Dotacja na modernizację Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu

Projekt zakłada modernizację systemu ciepłowniczego w Szydłowcu poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji. Po zakończeniu inwestycji Ciepłownia Miejska w Szydłowcu stanie się Elektrociepłownią.

Umowa podpisana została 25 lutego 2021 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ze strony beneficjenta podpisali ją burmistrz Szydłowca, Artur Ludew i prezes Ciepłowni Miejskiej, Dariusz Podgórski. NFOŚiG reprezentował wiceprezes zarządu, Artur Michalski. Przy podpisaniu umowy obecne była również posłanka, Agnieszka Górska.

Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem” uzyskał dotację w kwocie 2 147 757 zł. Całościowy koszt zadania to 6 619 860 zł.

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzone w Ciepłowni Miejskiej nowe paliwo: gaz. Produkcja energii cieplnej będzie oparta o spalanie miału węglowego oraz gazu ziemnego.

Po zakończeniu inwestycji Ciepłownia Miejska w Szydłowcu stanie się Elektrociepłownią.

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem gazu ziemnego przyczyni się do zapewnienia niższego poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza oraz istotnego polepszenia efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego w Szydłowcu.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest w listopadzie 2022 roku.

Skip to content