Prace instalacyjne

Prace instalacyjne

Trwają zaawansowane prace instalacyjne wokół jednostki kogeneracyjnej. Co robimy?

Budowane są przyłącza cieplne i gazowe. Stanęła też stacja transformatorowa przyszłej elektrociepłowni, rozdzielnica nn 04,kv do stacji transformatorowej i rozdzielnica telemechaniki do montażu. Stacja trafo to zespół urządzeń technicznych, w którym następuje rozdzielenie energii elektrycznej o różnych poziomach napięć, wyposażonych w transformatory, które służą do przeniesienia prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektryczne do drugiego.

 

Skip to content