Budowa instalacji kogeneracyjnej na finiszu

Budowa instalacji kogeneracyjnej na finiszu

Od kwietnia 2022 roku trwa montaż agregatu kogeneracyjnego, który wytwarzać będzie energię cieplną i elektryczną. Trwają ostatnie prace przed odbiorem technicznym.

W marcu 2022 roku Ciepłownia Miejska w Szydłowcu odebrała agregat kogeneracyjny z czeskich Horovic. Agregat stanowi podstawę inwestycji – budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.

Dzięki temu nie tylko obniżymy zużycie energii pierwotnej, ale też uda się zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych i pyłów.

Urządzenie o mocy elektrycznej ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej Ht ok. 1,06 MWth ma pracować w oparciu o spalanie gazu ziemnego. Instalacja użytkowana będzie przez cały rok – łącznie ok. 7976 godz/rok i produkować ma ok. 27 171GJ energii cieplnej oraz ok. 5 696 MWh energii elektrycznej.

Jednostka wytwarzać będą energię cieplną na potrzeby systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu. Energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne, a jej nadmiar będzie sprzedawany do krajowej sieci energetycznej.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, co w efekcie prowadzić ma do redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.

W wyniku realizacji projektu Ciepłownia w Szydłowcu stanie się Elektrociepłownią. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury.

Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem” uzyskał dotację w kwocie 2 147 757 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całościowy koszt zadania to 6 619 860 zł.

Skip to content