Montaż agregatu kogeneracyjnego

Montaż agregatu kogeneracyjnego

Rozpoczął się montaż agregatu kogeneracyjnego, który jest podstawą modernizacji systemu ciepłowniczego w Szydłowcu.

Od 11 kwietnia 2022 roku trwa montaż i posadowienie agregatu na specjalistycznym fundamencie. Urządzenie o mocy elektrycznej ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej Ht ok. 1,06 MWth ma pracować w oparciu o spalanie gazu ziemnego. Instalacja użytkowana będzie przez cały rok – łącznie ok. 7976 godz/rok i produkować ma ok. 27 171GJ energii cieplnej oraz ok. 5 696 MWh energii elektrycznej.

Jednostka wytwarzać będą energię cieplną na potrzeby systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu. Energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne, a jej nadmiar będzie sprzedawany do krajowej sieci energetycznej. Zakończenie inwestycji wartej ponad 5 mln zł planowane jest w listopadzie 2022 roku. O od dnia rozpoczęcia pracy agregatu Ciepłownia Miejska stanie się Elektrociepłownią.

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu realizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem” zlokalizowane na przy ul. Kolejowej przy wsparciu funduszy europejskich.

Skip to content