Budowa instalacji zasilanej gazem

Inspekcja Rady Budowy
Jesteśmy już na finiszu. Prawdopodobnie to ostatnia już inspekcja Rady Budowy, która sprawdza wykonanie i montaż agregatu kogeneracji. Od 11 kwietnia 2022 roku trwał montaż agregatu na specjalistycznym fundamencie. Dzięki tej inwestycji nie tylko obniżymy zużycie energii pierwotnej, ale też uda się zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów...
Prace instalacyjne
Trwają zaawansowane prace instalacyjne wokół jednostki kogeneracyjnej. Co robimy? Budowane są przyłącza cieplne i gazowe. Stanęła też stacja transformatorowa przyszłej elektrociepłowni, rozdzielnica nn 04,kv do stacji transformatorowej i rozdzielnica telemechaniki do montażu. Stacja trafo to zespół urządzeń technicznych, w którym następuje rozdzielenie energii elektrycznej o różnych poziomach napięć, wyposażonych w...
Montaż agregatu kogeneracyjnego
Od 11 kwietnia 2022 roku trwa montaż i posadowienie agregatu na specjalistycznym fundamencie. Urządzenie o mocy elektrycznej ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej Ht ok. 1,06 MWth ma pracować w oparciu o spalanie gazu ziemnego. Instalacja użytkowana będzie przez cały rok – łącznie ok. 7976 godz/rok i produkować ma ok....
Odbiór agregatu kogeneracji
W czeskich Horovicach odebraliśmy agregat kogeneracyjny. To on stanowi podstawę inwestycji - budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki temu nie tylko obniżymy zużycie energii pierwotnej, ale też uda się zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych i pyłów.
Budowa fundamentu
Krok po kroku realizujemy inwestycję. Budowa fundamentu nie należy do zadań łatwych. Tym bardziej że od jego wykonania zależeć będzie stabilność budynku, który na nim osiądzie. Zadaniem fundamentu jest przekazywanie na grunt obciążeń, powodowanych przez znajdujące się na nim obiekty. W naszym przypadku będzie to dość ciężki agregat kogeneracyjny.
Skip to content